Wraz za zakończeniem wakacji dobiegł końca program praktyk studenckich w DreamLabie. Podczas trzech miesięcy odwiedziło nas 18 osób, które pozytywnie przeszły rekrutację spośród blisko 200 kandydatów. Czas trwania praktyk podzieliliśmy na dwa sześciotygodniowe etapy, do których dostosowaliśmy zadania.

W pierwszych dniach praktyk zaprezentowaliśmy uczestnikom projekty,które mogą realizować. Każdy z nich został zdefiniowany jako autonomiczny moduł, aplikacja lub system. Ponieważ wykonaliśmy wstępną analizę dostępnych rozwiązań, mogliśmy wskazać, które projekty miały być realizowane od podstaw, a które powinny rozszerzać funkcjonalność już istniejących projektów lub produktów. W przypadku rozwijania istniejących produktów szczególny nacisk kładliśmy na wydajność i skalowalność. Oprócz prezentacji tematów przedstawiliśmy uczestnikom praktyk miejsce pracy oraz zaznajamialiśmy ich z technologiami, w których projekty miały powstawać.

Następnie przyszła kolej na wybranie projektów. Każdy praktykant mógł wybrać projekty, które najbardziej mu odpowiadały i tak oto utworzyły się zespoły. Preferowaliśmy zespoły dwuosobowe, jednak były też projekty prowadzone w zespołach jedno- oraz trzyosobowych. Jednak w takim przypadku zależało nam, żeby w projektach jednoosobowych pojawili się konsultanci z innych projektów. Nasze doświadczenia wskazują, że projekt prowadzony samodzielnie, ma mniejsze prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Po wybraniu projektów przystąpiliśmy do etapu analizy. Zespoły przygotowywały analizę projektów oraz pierwsze testy swoich pomysłów. Każdego dnia spotykaliśmy się aby omówić stan prac oraz zweryfikować zaproponowane rozwiązania. Podczas etapu analizy pod wpływem spotkań wielokrotnie zmieniała się wizja realizacji projektu.
Po zakończeniu analizy nadszedł czas na praktyczną realizację projektu. W trakcie etapu realizacji zaplanowaliśmy dwie prezentacje postępów w projekcie. Pierwsza po trzech tygodniach, a kolejna na zakończenie realizacji projektu. Na prezentacje oprócz prelegentów zaprosiliśmy także osoby reprezentujące różne zespoły z DreamLabu i Onetu. Na każdej prezentacji zespół miał opowiedzieć o swoim projekcie, jego możliwościach, dalszym rozwoju oraz przedstawić jego praktyczne działanie. Celem pierwszej prezentacji było pokazanie wersji demo projektu, w związku z tym pierwszy etap implementacji polegał na napisaniu największej ilości funkcjonalności, podczas gdy przed drugą prezentacją celem było dopisanie dodatkowych, drugorzędnych, funkcjonalności, przeprowadzenie testów oraz przygotowanie do pierwszego wydania.

Podczas fazy implementacji opiekunowie wspierali praktykantów zwłaszcza gdy pojawił się jakiś problem w projekcie. Warto dodać, że także w tym okresie opiekunowie kładli nacisk na jak najczęstsze spotkania, aby na bieżąco śledzić postępy w projektach.
Każdy z projektów realizowanych podczas praktyk został wydany na licencji Apache Licence 2.0(o ile nie była to część istniejącego projektu, który został już wydany na innej licencji), a ich kod źródłowy udostępniony na stronie
http://sourceforge.net
.
Projekty wykonane podczas praktyk:

Wiele z tych projektów zostanie niebawem wykorzystanych w produkcyjnym środowisku portalu.

Od praktykantów otrzymaliśmy cenne opinie, z których wyciągniemy mamy nadzieję trafne wnioski. Cześć uczestników programu praktyk do dziś z nami współpracuje.

Zobacz jak wyglądały praktyki:

Grzegorz Łyczba
Projektant Systemów Informatycznych