Od momentu kiedy Onet zaczął serwować swoje usługi z więcej niż jednej serwerowni, powstało pytanie jak zapewnić ciągłość podawania usług w wypadku utraty jednego Data Center. W tamtych czasach architektura Onetu rozwijała się nazwijmy to „ewolucyjnie”, były duże klastry serwerów aplikacyjnych, webserwerów, klastry bazodanowe.

Taka architektura miała swoje zalety i wady. Do zalet można było zaliczyć łatwy sposób rozbudowy farmy serwerów, dołączało sie kolejne serwery do istniejących klastrów zwiększając ich moc obliczeniową, która była potrzebna wraz z coraz większą liczbą usług w Onecie oraz zwiększającą się ich popularnością. Niestety wad było zdecydowanie więcej, jedną z nich był brak możliwości podania najważniejszych serwisów Onetu w przypadku utraty jednego Data Center. Kolejną wadą była trudność izolowania awarii, problemy z jednym klastrem przekładały się na dostępność wszystkich serwisów Onetu.

Powiększająca się liczba serwerów oraz urządzeń sieciowych ukazała nam następną wadę, zetknęliśmy się z problemem skali, statystyka zaczęła działać na naszą niekorzyść, pojawiały się sztormy broadcastowe, nie mogliśmy już dodawać kolejnych serwerów do farm. To wszystko uświadomiło nam, że musimy zmienić ówczesna architekturę. Powstał pomysł zbudowania Modułów.

Co to jest ten Moduł, czym się on charakteryzuje, jakie ma zalety … to wszystko zostało zaprezentowane w marcu na 4 spotkaniu PLNOG w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem, zapraszam do obejrzenia prezentacji w formie PDF lub Video.

Paweł Andrejas
Inżynier systemów UNIX