W dzisiejszych czasach informacja jest na cenę złota, dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiednio zaprojektowanego oraz utrzymywanego centrum przetwarzania danych (Data Center). Najnowocześniejsze budynki tego typu są odpowiednio zaprojektowane na ekstremalne sytuacje oraz warunki środowiskowe panujące na zewnątrz.

Do najważniejszych zagrożeń w obecnych czasach należą:

 • kataklizmy naturalne (powodzie, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, uderzenia piorunów, tornada)
 • katastrofy budowlane (zawalenia się dachów obiektów, np. pod wpływem zalegającego śniegu na dachu)
 • utrata zasilania (spowodowana odcięciem linii przesyłowych)
 • niestabilność polityczna regionu (wojny, zamachy, konflikty zbrojne)
 • zmasowany atak gryzoni i szkodników (gryzonie chętnie przegryzają kable zasilające jak i telekomunikacyjne ograniczając transmisję danych na zewnątrz)
 • intruzi (osoby z zewnątrz chcące pozyskać istotne dane)
 • pożary wewnątrz obiektów oraz w niedalekiej odległości
 • szkody górnicze (pękanie budynków)
 • epidemia choroby

Coraz częściej słyszy się o istotnych zagrożeniach i awariach mających wpływ na poprawną pracę nowoczesnego centrum przetwarzania danych. Chcąc się uchronić w jak największym stopniu przed wymienionymi wyżej zagrożeniami najlepszym wyjściem jest korzystanie z rozproszonej struktury kilku Data Center. W praktyce budowane są dwa lub więcej ośrodków przetwarzających najistotniejsze dla firmy dane. Możliwe jest również wynajmowanie powierzchni oraz infrastruktury serwerowej u firm zajmujących się hostingiem (tzw. kolokacja), zmniejsza to znacząco koszty utrzymania serwerowni w porównaniu z budową własnej serwerowni. Powierzchnia serwerowa w Onet Data Center jest na tyle duża, że pozwala na kolokację serwerów innych firm, które potrzebują odpowiednich parametrów SLA do poprawnej pracy.

Onet.pl może poszczycić się na chwilę obecną dwoma niezależnymi serwerowniami na potrzeby utrzymania portalu oraz dodatkowym punktem teletransmisyjnym. Trzecia i zarazem najmniejsza serwerownia służy tylko systemom wewnętrznym. Obiekty te rozlokowane są w różnych lokalizacjach zapewniając odpowiednią ochronę danych oraz serwerów znajdujących się w nich.

Przy budowaniu najnowszego „serca obliczeniowego” Onetu brano pod uwagę najważniejsze czynniki, do których należało:

 • możliwość zasilania z 2 niezależnych torów energetycznych
 • tereny nie ulegające zalewaniu podczas powodzi oraz nie podatne na szkody górnicze
 • łatwy dostęp do rozbudowanej infrastruktury teletechnicznej
 • niskie koszty utrzymania (strefa ekonomiczna)

Mając budynek tej klasy, Onet.pl może pochwalić się bezpiecznym obiektem przetwarzania danych. Dane przechowywane na dyskach twardych w naszej serwerowni podlegają fizycznej i elektronicznej ochronie przez 24h/dobę.

W przypadku zagrożenia istotnym elementem jest postępowanie według wcześniej wyznaczonych procedur. Unika się w ten sposób wielu niepotrzebnych strat materialnych. Procedury takie zawierają dokładny sposób postępowania w razie zagrożenia lub awarii, muszą obejmować działania mające na celu bezpieczne wyłączenie pracujących urządzeń oraz ewakuację pracującego tam personelu w bezpieczne miejsce.

Całe centrum przetwarzania danych podzielone zostało na kilka stref pożarowych z zainstalowanymi najnowocześniejszymi systemami wczesnej detekcji dymu oraz systemami gaszenia gazem FM-200. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa pożaru w jednej ze stref, pozostałe pracują normalnie bez żadnego wpływu na systemy wspomagające pracę urządzeń.
Podczas tegorocznych ulewnych deszczy jedno z pierwszych Centrów Danych Onetu było zagrożone i usługi w tym czasie były podawane z najnowocześniejszego Data Center wybudowanego rok temu na Ruczaju.

Wybudowane budynku to zaledwie połowa sukcesu w tej branży, na drugą połowę składa się jego utrzymanie. Do najważniejszych aspektów popularnej utrzymaniówki zalicza się:

 • utrzymanie w pełnej gotowości własnych agregatów prądotwórczych w przypadku braku zasilania z dwóch niezależnych torów
 • zapewnienie odpowiedniej temperatury zainstalowanym serwerom (system klimatyzacji jest zaraz po systemie zasilania najważniejszym systemem w Data Center ze względu na ilość wytwarzanego przez nie ciepła)
 • zapewnienie ciągłości transmitowanych danych przez kilku lub kilkunastu niezależnych operatorów
 • zapewnienie pełnej ochrony fizycznej dla istotnych danych wewnątrz obiektu
 • zapewnienie sprawnej instalacji odgromowej oraz wyrównania potencjałów
 • zapewnienie obsługi firmom kolokacji przez 24/7/365
 • utrzymanie czystości urządzeń oraz obiektu
 • usuwanie zalegającego śniegu na dachu podczas wzmożonych opadów
 • zapewnienie osobom pracującym odpowiednich warunków socjalnych

Utrzymanie centrum przetwarzania danych w stanie umożliwiającym poprawną pracę serwerów wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów oraz kontroli wszystkich urządzeń i systemów. Większość systemów wymaga przeprowadzania przeglądów kwartalnych. Podczas takich przeglądów następuje sprawdzenie działania poszczególnych elementów przez wykwalifikowany personel oraz kalibracji nastaw urządzeń do panujących warunków obciążeniowych i zewnętrznych.

Odpowiednie ukształtowanie terenów wokół serwerowni zapewni na przyszłość prawidłowe jej działanie nawet w czasach ulewnych deszczy, okolicznych pożarów czy też katastrof budowlanych. Tak błaha rzecz jak umiejscowienie centrum przetwarzania danych w strefie pylenia drzew topoli może prowadzić do groźnych skutków (pyłki z topoli chętnie przedostają się w drobne kanaliki chłodnic skraplaczy umiejscowionych najczęściej na dachu serwerowni powodując znaczny spadek wydajności systemów klimatyzacji). Może to doprowadzić do znacznego wzrostu temperatury w komorze serwerowni oraz awaryjnego wyłączenia się pracujących tam serwerów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie utrzymanie wszystkich elementów każdego z systemu w czystości i pełnej sprawności.

Sutuła Konrad
Specjalista ds. rozwoju i utrzymania serwerowni