Obecnie posiadamy dwa typy adresacji IP, potocznie nazywanych IPv4 oraz IPv6. Pierwsza z nich została opisana w dokumentacji 1 stycznia 1983 roku i jest obecnie najczęściej używaną. Adres IPv4 jest liczbą 32-bitową, bardzo często zapisywaną przy pomocy 4 oktetów rozdzielonych kropkami, np. 213.180.147.24.

W późnych latach 90 wydawało się, że wyczerpanie puli adresacji IPv4 nastąpi w bardzo krótkim okresie czasu. Aby oddalić to niebezpieczeństwo, wprowadzono wtedy podział adresacji IPv4 na mniejsze bloki (VLSM – Variable Lenght Subnet Mask) oraz możliwość routingu między nimi (CIDR – Classless Inter-Domain Routing). Rozpoczęto także prace nad nową wersją adresacji IP w wersji 6. Tym razem adres IPv6 jest liczbą 128-bitową zapisywaną przy pomocy systemu liczb hexadecymalnych rozdzielanych dwukropkami, np. 2a02:c10:2190:4:0:0:0:aaaa.

Obydwie adresacje są przypisywane w sposób hierarchiczny, to znaczy że użytkownik swój adres IP uzyskuje od swojego dostawcy internetowego (ISP – Internet Service Provider). Dostawcy Internetu uzyskują swoje pule adresowe od lokalnych rejestratorów (LIR), narodowych (NIR), lub odpowiedniego regionalnego rejestratora (RIR). Obecnie na świecie rozróżniamy 5 regionalnych rejestratorów, są nimi AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE NCC (odpowiednio Afryka, Azja/Pacyfik, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Europa/Bliski Wschód/Centralna Azja). Organizacje te zgłaszają swoje potrzeby nowych pul adresowych do organizacji IANA (Internet Assigned Number Authority), która czuwa nad poprawnością wykorzystania przestrzeni adresowych zgodnie z przyjętymi politykami oraz dokumentuje ich wykorzystanie.
Końcem stycznia 2011 roku, IANA dysponowała 7 klasami B nieprzypisanymi do żadnego RIR’a. Zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem APNIC wystąpił do IANA o przyznanie dwóch klas. Po tej alokacji liczba nieprzyznanych bloków zmniejszyła się do liczby pięciu, jednocześnie została uruchomiona polityka mówiąca, że pięć ostatnich klas B zostanie rozdanych jednocześnie RIR’om. W ten sposób 1 lutego 2011 roku IANA rozdała swoje ostatnie zasoby.
Obecnie RIPE NCC, który jest odpowiedzialny za dystrybucję adresacji w Europie kontynuuje przyznawanie adresów IPv4 zgodnie z dotychczasowymi politykami. Ciężko jest określić kiedy nastąpi wyczerpanie zasobów RIPE’u odnośnie tej adresacji, ale nastąpi to na pewno do końca 2013 roku. Z tego też względu należy myśleć o wdrażaniu nowej wersji adresacji IP.

Onet.pl nie czekając na wyczerpanie się adresacji IPv4 na jesieni 2010 roku przeprowadził wdrożenie, które miało na celu uruchomienie adresacji IPv6 w sieci szkieletowej firmy. Wdrożenie objęło także uruchomienie sesji peeringowych z różnymi dostawcami ISP. W ten sposób przygotowaliśmy się na podawanie kontent’u w nowym Internecie. Postanowiliśmy także pójść krok dalej i uruchomić stronę główną Portalu na adresacji IPv6, jest ona dostępna pod adresem www.ipv6.onet.pl. W następnym dniu po uruchomieniu okazało się, że strona już została znaleziona przez automaty skanujące firmy Google.

Domena www.onet.pl obecnie jest rozwiązywana tylko na adres IPv4, nie zdecydowaliśmy się na dopisanie rekordu DNS z adresem IPv6 (rekord AAAA). Powodem takiej decyzji jest fakt, że nie wiemy ilu naszych klientów w swoich komputerach ma uruchomiony stos tcp/ip dla adresacji IPv6 bez poprawnej konfiguracji. Krótko mówiąc jest bardzo prawdopodobne, że nie mieli by dostępu do strony głównej naszego portalu. Możliwe, że zdecydujemy się na taki krok w dniu 8 czerwca 2011 roku kiedy ma zostać przeprowadzony ogólnoświatowy test adresacji IPv6, czyli największe portale świata (google, facebook) dopiszą rekord poczwórnego AAAA do swoich domen. Będzie to znakomita okazja na wykonanie statystyk, ilu klientów już używa IPv6 i ilu ma niepoprawnie uruchomiony stos tcp/ip.

Poniżej przykład zapytania DNS o adres IP strony www.ipv6.onet.pl.

$ host www.ipv6.onet.pl dns.onet.pl
Using domain server:
Name: dns.onet.pl
Address: 2a02:c10:2ce0::aaaa#53
Aliases:

www.ipv6.onet.pl has IPv6 address 2a02:c10:2190:4::aaaa

Tomasz Charewicz
Starszy Administrator Systemów Sieciowych