Pomysł stworzenia jednolitego mechanizmu do tworzenia konkursów narodził się w 2010 roku na podstawie doświadczeń zebranych przy produkcji serwisów specjalnych. Głównym elementem niemal każdej z tych stron był różnego typu konkurs, którego produkcja zajmowała najwięcej czasu. Po dokładniejszym przeanalizowaniu okazało się, że aż 74% realizowanych konkursów jest do siebie bardzo podobnych, więc stworzenie wspólnego mechanizmu do ich tworzenia wydawało się rzeczą oczywistą.

Projekt

Projekt platformy konkursowej powstawał przez kilka tygodni w ścisłej współpracy z działem biznesu, który dostarczał niezbędnej wiedzy na temat wymagań klientów, a także potrzeb biura reklamy. Zainteresowanie projektem wykazały także redakcje serwisów portalowych, takich jak np. sport.onet.pl, moto.onet.pl, które również nie miały jednolitego mechanizmu do tworzenia zaawansowanych konkursów.

Ze względu na duże zainteresowanie klientów konkursami, dział biznesu zamierzał z nich stworzyć indywidualny produkt reklamowy, który będzie atrakcyjną formą promocji.

Projekt zakładał możliwość tworzenia konkursów z najpopularniejszych kategorii:

  • konkurs z uploadem foto i galerią prac,
  • konkurs typu pytanie otwarte z publikacją prac,
  • quiz z pytaniami różnego typu,
  • konkurs z uploadem prac wideo,
  • konkurs typu sms.

Do obsługi wszystkich powyższych typów konkursów miało powstać jedno dedykowane narzędzie, które umożliwi podgląd prac, ich moderację, a także proste generowanie raportów.

Wybrane konkursy miały mieć także możliwość głosowania na prace przez innych użytkowników, a jednorazowa rejestracja w serwisie umożliwiłaby wzięcie udziału we wszystkich konkursach oraz otrzymywanie newsletterów.

Poza stworzeniem mechanizmu do generowania konkursów, projekt zawierał także stworzenie wspólnego agregatu konkursów organizowanych w ramach portalu z podziałem na poszczególne obszary oraz kategorie. Miało się to odbyć poprzez reaktywację serwisu konkursy.onet.pl. Po dodaniu kolejnych wymagań powstał dokument wizji oraz projekt informatyczny.

Mechanizm Platformy Konkursowej

Stworzony mechanizm do budowania konkursów automatyzuje większość prac tworzonych dotychczas ręcznie, a także przenosi proces tworzenia z programisty na redaktora lub inną przeszkoloną osobę. Jest to możliwe dzięki temu, iż cały konkurs jest tworzony z poziomu CMS’a i powstaje z zaledwie 3 rekordów w bazie danych. Ponadto w momencie zakładania nowego konkursu automatycznie tworzona jest baza danych dla prac konkursowych. Po zakończeniu konkursu dane te są także automatycznie archiwizowane i usuwane z serwera.

Wystawienie bety oraz wdrożenie serwisu odbywa się także bez udziału IT. Klient otrzymując wersję testową może na bieżąco zgłaszać poprawki, a także niemal natychmiast widzieć efekty ich poprawy – przyspiesza to znacząco czas akceptacji serwisu i jego wdrożenie.
Konfiguracja serwisu umożliwia ustawienie szeregu opcji takich jak np. podpięcie statystyk, rodzaj i sposób autoryzacji głosowania (captcha, logowanie), ważność głosu, ilość pytań na stronie.

Jeszcze większe możliwości dotyczą stylizacji serwisu – ustawić można niemal wygląd wszystkich elementów na stronie poprzez odpowiedni dobór płacht, elementów tła, czcionek, kolorów. Odbywa się to poprzez wybór odpowiednich atrybutów w CMS, którym przypisywane są odpowiednie wartości. W przypadku nie zdefiniowania jakiegoś atrybutu, ich wartości są dziedziczone ze swoich przodków (ogólnych atrybutów zdefiniowanych dla danej kategorii serwisów np. sport.onet.pl). Na ich podstawie tworzony jest dynamiczny arkusz CSS, indywidualny dla każdego konkursu. Dla arkusza z jego zawartości automatycznie generowany jest hash rewizji pliku, dzięki czemu może on się zacachować, a w przypadku jakichkolwiek zmian w bazie automatycznie generowana jest nowa rewizja pliku.

Aby umożliwić osadzenie konkursu w dowolnym serwisie onetowym mechanizm platformy został dostosowany do możliwości proxowania, dzięki czemu dowolny konkurs może stać się częścią większego serwisu, dla którego nie trzeba tworzyć indywidualnej sekcji konkursowej. Konkurs taki może posiadać zupełnie inny wygląd niż konkurs macierzysty, może być dostosowany do wyglądu serwisu wewnątrz którego jest osadzony. Możliwe jest także zaprezentowanie całej listy konkursów z danej kategorii, więc dowolny serwis może mieć swoją własną sekcję z konkursami.

Podsumowanie

Wdrożenie Platformy Konkursowej skróciło czas tworzenia nowego konkursu do minimum. Już pierwsze projekty wykazały jak duże są to oszczędności – czas produkcji został skrócony o ok. 90-95% w stosunku do konkursów realizowanych indywidualnie. Zgodnie z koncepcją „time2market”, nowy serwis może być teraz dostarczony klientowi w rekordowo krótkim czasie. Ponadto dzięki stworzeniu platformy konkursowej udało się wyeliminować prace po stronie programistów, co umożliwia wykorzystanie ich w innych projektach, a koszt stworzenia platformy zwróci się już za 4 miesiące.

Zapraszamy na
http://konkursy.onet.pl

Tomasz Ciesielski
Starszy programista