Praca w obiekcie typu DATA CENTER mocno związana jest z obsługą sprzętu sieciowego i serwerowego. Pracując jako Administratorzy Pierwszej Linii Wsparcia jesteśmy zespołem w całości odpowiedzialnym za obsługę i serwis hardware. W serwerowniach spotkać możemy setki maszyn firm takich jak: HP, IBM, DELL lub innych. Zarządzanie tak dużą ilością jednostek obliczeniowych nie była by możliwa bez oprogramowania umożliwiającego wykrycie awarii sprzętowych w stosunkowo krótkim czasie. Obecnie rynek oferuje sporo narzędzi do monitoringu sprzętu, z czego na pewno należy wyróżnić produkty takie jak HP System Insight Menager, oraz IBM Systems Director. W niniejszym artykule porównam te dwa rozwiązania pod względem funkcjonalności, postaram się przedstawić ich zalety i możliwości, aby na końcu dodać kilka swoich subiektywnych uwag na temat tych dwóch narzędzi.

Zasada działania

W dużym skrócie można śmiało powiedzieć, iż zasada funkcjonowania HP SIM i IBM Systems Director jest analogiczna. Obie aplikacje oparte są o architekturę klient-serwer, wykorzystując w komunikacji pomiędzy serwerem a klientem moduł zarządzający klienta. W przypadku maszyn HP modułem zarządzającym jest iLO (integrated Lights-Out), w przypadku serwerów IBM jest to moduł IBM management. Obie aplikacje mogą działać niejako w dwóch trybach. W pierwszym, aplikacja serwera wyciąga podstawowe elementy o stanie maszyny z modułu zarządzającego, są to takie parametry jak sprawność procesorów, pamięci RAM, wiatraków czy zasilaczy. W momencie gdy potrzebujemy bardziej szczegółowych informacji o systemie, konieczne jest zainstalowanie w systemie monitorowanych maszyn tzw. agentów. Agenci ci umożliwiają odczytywanie takich informacji o systemie jak: zajętość dysków, zużycie CPU czy pamięci RAM, są w stanie poinformować przykładowo o przepełnieniu logów i po odpowiednim skonfigurowaniu skasować już nie potrzebne pliki, zwalniając tym samym miejsce na dysku. Agenci komunikują się z HP SIM-em czy IBM Systems Director-em za pomocą protokołu SNMP, wysyłając im za pomocą modułu zarządzającego zebrane zdarzenia w komunikatach SNMP TRAPs.

Nie tylko monitoring sprzętu

HP SIM jak i IBM Systems Director są to wielofunkcyjne narzędzia, które mogą być nie tylko wykorzystywane do monitorowania sprzętu. Przykładowo HP SIM w aktualnej wersji 6.3 jest w stanie sprawdzić w momencie awarii serwera czy maszyna jest jeszcze supportowana przez producenta i gdy faktycznie tak jest, automatycznie wysłać do niego zawiadomienie o wykrytej awarii, przez co czas przeznaczony na serwis zostaje drastycznie skrócony. Narzędzie dodatkowo informuje administratorów co 90, 60 i 30 dni przed wygaśnięciem wsparcia dla serwera. Co więcej, narzędzie jest w stanie sprawdzić aktualną wersję firmware i sterowników, i w razie konieczności zaktualizować ją do najnowszej. Aktualna wersja IBM Systems Director oznaczona jest także numerem 6.3 i wcale pod względem funkcjonalności nie ustępuje HP SIM. Wspiera ona automatyczny support, upgrade firmware i sterowników. Warto w tym miejscu powiedzieć o dwóch dodatkach do IBM Systems Director. Pierwszy z nich to Active Energy Manager w wersji 4.3, który rozwija narzędzie o mechanizmy związane z zarządzaniem energią w Data Center. Dodatek ten umożliwia monitoring oraz kontrolę zużycia energii, konfigurację progów poboru mocy, których maszyna nie może przekroczyć, ustawienie polityk zarządzania energią, czy obliczanie szacunkowych kosztów zużycia energii elektrycznej. Drugi z nich to IBM Tivoli Provisioning Manager for Operating Systems Deployment, oprogramowanie to pozwala automatycznie instalować oprogramowanie Windows czy Linux na zdalnych maszynach, zarządzać obrazami maszyn co przyczynia się do utrzymania spójności konfiguracji serwerów, a także jest w stanie stworzyć do 1000 maszyn wirtualnych naraz.

Storage

IBM Systems Director jak i HP SIM, oprócz monitorowania serwerów są w stanie skanować sprzęt typu storage taki jak: macierze HP EVA, czy macierze IBM Total Storage DS 5000. Oba narzędzia w tym przypadku wykorzystują do tego rodzaj proxy, którym jest tzw. agent SMI-S (Storage Management Initiative Specification). SMI-S ma za zadanie połączyć się z macierzą dyskową i uzyskać od niej informacje (zgodne z modelem CIM (Common Information Model), który definiuje parametry macierzy dyskowej), które mają zostać z niej pobrane, jako zbiór obiektów i relacji pomiędzy nimi. Komunikacja pomiędzy oprogramowaniem monitorującym, a macierzami odbywa się zgodnie ze standardem DMTF (Distributed Management Task Force). Standard DMTF to odpowiedź takich firm jak: IBM, HP, DELL, INTEL czy AMD na potrzebę wprowadzenia w heterogeniczne środowisko serwerowe jednolitego sposobu monitoringu sprzętu. DMTF w dużym uproszczeniu umożliwia użytkownikowi za pomocą tych samych komend monitorować urządzenia bez względu na platformę i producenta, specyfikacja DMTF obejmuje także zarządzanie takimi komponentami jak: karty sieciowe, dyski, zasilacze, BIOS itp. Zastosowanie takiego podejścia w monitoringu sprzętu typu storage pozwala teoretycznie monitorować macierze dyskowe DELL czy IBM przez HP SIM, analogiczna sytuacja wiąże się z IBM Systems Director-em.

Trochę subiektywnej opinii

Na koniec chciałbym podzielić się swoją opinią na temat konfiguracji i użytkowania tych dwóch narzędzi. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o samo użytkowanie wygrywa HP SIM: jest bardziej przejrzysty i intuicyjny od IBM Systems Director. Podobnie w przypadku konfiguracji i dodawania nowych serwerów do monitoringu HP SIM wygrywa. Oba narzędzia jednak nie ustrzegły się błędów. Jednym z nich jest trudność konfiguracji wyżej wymienionych narzędzi w przypadku monitoringu storage. Chcąc przykładowo skonfigurować IBM Director i SMI-s, napotkałem na problemy takie jak: brak komunikacji IBM Director z SMI-s lub brak komunikacji SMI-s z macierzą, mimo wykonywania dokładnych zaleceń IBM co do instalacji i konfiguracji. Przykładowo IBM Systems Director po pierwszym wykryciu macierzy sprawiał wrażenie poprawnie działającego, po dodaniu nowej macierzy jednak nie wykrył jej prawidłowo, co więcej: z jednej z wykrytych macierzy zbierał informacje na temat zajętości jej wolumenów, z pozostałych nie.

Rys: Monitoring hardware przez HP SIM

Linki do przykładowej dokumentacji

 

Dariusz Mazur
Administrator Pierwszej Linii Wsparcia